Общи условия:
Целта на настоящите правила е да определят реда за провеждане, участие и прекратяване на промоцията на The BANT Academy – „2 курса на цената на 1!“. Обявените правила са задължителни за всички, включили се в промоцията.
1. Период и цел на промоцията
1.1 Промоцията ще се проведе, при спазване на определените правила в периода от 00:00ч. на 06/12/2018г. до 00:00ч. на 09/12/201г.
1.2 Целта на промоцията е да популяризира The BANT Academy сред Facebook аудиторията.

2. Механизъм и условие за участие в промоцията:
2.1 В промоцията могат да се включат всички български и чуждестранни граждани, с постоянна адресна регистрация на територията на Република България, които имат навършени 16 години.
2.2 Всеки, който иска да участва в промоцията е необходимо да се запише за курс, чрез контактната форма на официалния сайт на The BANT Academy, в посочения период. Всички записали се ще могат да запишат 2 курса по избор, като ще заплатят само единия от тях. Екипът на The BANT Academy ще се свърже с всички записали се след края на промоцията, за да уточни курсовете и тяхното провеждане.
2.3 В промоцията не могат да участват служители на The BANT Academy и техни родствени лица. Лица под 16 години, трябва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в промоцията и да предоставят свои лични данни.
2.4 Всеки желаещ може да се включи в промоцията само веднъж, като се запише за курс, чрез контактната форма на официалната страница на The BANT Academy. 2 или повече заявки за записване на курсове от един и същ потребител ще бъдат анулирани!
2.5 Участие в промоцията може и ще бъда отказано на потребители, които: нарушават добрия тон, под формата на каквито и да било злонамерени коментари, под поста на промоцията; правят опити за промотиране на други игри и/или страници, чрез промоцията на The BANT Academy; публикуват снимков и/или видео материал, под формата на коментар, към официалният пост на промоцията, който отправя обида към определена група хора или представя насилие над хора и/или животни. В последният случай, The BANT Academy не само ще прекрати участието на съответния потребител в промоцията, но и ще алармира съответните законодателни органи на Република България.

3. Други условия
3.1 Курсовете се провеждат само и единствено в посочените от The BANT Academy часове, в центъра на Академията, намиращ се в град София.
3.2 Записаните веднъж курсове не могат да бъдат променяни в последствие.
3.3 Курсовете не могат да бъдат отказвани и заменяни с паричната им равностойност.
3.4 Записаните курсове трябва да бъдат различни един от друг.
3.5 Записаните курсове могат да бъдат преотстъпвани еднократно. Например – потребител записал CCNA и IT Essentials може да избере да преотстъпи единия от 2-та на друго лице. Това може да се случи само веднъж, само за 1 от посочените курсове.
3.6 Преотстъпването на съответния курс става чрез изрично информиране на The BANT Academy и посочване на три имена, email адрес и телефон за връзка на лицето, което ще се обучава чрез курса.
3.7 The BANT Academy си запазва правото да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.