Запиши се на семинара "Управление на проекти в дигиталната епоха"!

След успеха на първия ни брой, създаването на втория бюлети беше истинско удоволствие.
Какво е IT Академия без свой свобствен бюлетин? Замислихме се по този въпрос и... създадохме си бюлетин!

Изпращаме Януари с много усмивки и... брой №3 на нашия бюлетин!