CCNP Routing & Switching

Ниво на трудност
Времетраене 4 Седмици
Запиши се

Усъвършенствай уменията си за работа с мрежови технологии!


С този курс ставаш част от лигата на големите, по отношение на уменията за работа в мрежата! Той се състой от 3 модула, които ще ти предоставят пълен преглед на концепциите за мрежовите технологии на корпоративно ниво – как да ги прилагаш и отстраняваш сериозни проблеми, свързани с тях.

Нещо повече! CCNP Routing & Switching представлява задълбочено проучване на разширеното маршуритизиране и превключването на конвергирани гласови и видео данни за корпоративните мрежи.


За да станеш част от лигата на големите, в света на мрежовите технологии трябва да имаш успешно преминат CCNA Routing & Switching курс, тъй като се основава на него.